Voor mensen die alleen werken is het man-down toestel een manier om toch “gezien” te worden. Het toestel is voorzien van een noodknop die uitbelt naar de geprogrammeerde telefoonnummers. Tevens beschikt het man-down toestel over cruciale passieve alarmen zoals het man-down alarm voor wanneer iemand bijvoorbeeld bewusteloos op de grond ligt & een valalarm als iemand vanaf een hoogte op de grond valt. In deze gevallen wordt automatisch uitgebeld en een spreek- luisterverbinding opgezet waardoor de situatie kan woren ingeschat. Het man-down toestel is een goed middel om alleenwerkenden te beschermen in het open veld, op een groot terrein, in kelders en andere plekken waar men gevaar kan lopen & niet gezien wordt.

Onderdelen
Hoe werkt dit oproepsysteem?