Portofoons voor bedrijfshulpverlening worden breed toegepast. Met een set portofoons kunt u op afstand met elkaar praten -wat zorgt voor directe communicatie tussen BHV’ers bij calamiteiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen digitale en analoge portofoons. Analoge portofoons zijn vaak prijstechnisch interessanter, echter is het bereik en de spreekkwaliteit minder dan met digitale portofoons. Tevens dient er rekening te worden gehouden met het wel of niet aanvragen van een zendvergunning bij Agentschap Telecom. Dit wordt bepaald aan de hand van de output oftewel de maximale afstand waarover gecommuniceerd dient te worden.

Onderdelen
Hoe werkt dit oproepsysteem?