Deze stilalarminstallatie wordt gebruikt om intern melding te ontvangen bij brand of een calamiteit. Een transmitter wordt gekoppeld aan de brandmeldcentrale waardoor automatisch melding wordt verzonden naar het bhv-team. De bhv’ers of de brandweer krijgen melding op de tekstpagers over de plaats van de calamiteit. Een stilalarm wordt toegepast om paniek en chaos te voorkomen waardoor zo adequaat mogelijk kan worden gehandeld op de situatie.

Onderdelen
Hoe werkt dit oproepsysteem?